Tag "ZOTIT ILIR META"

PD: Kërkesë për përfshirjen në Kalendar të ligjit për hetimin ndërkombëtar të rastit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE Tiranë, më _____/_____/2015 K Ë R K E S Ë DREJTUAR: ZOTIT ILIR META KRYETAR I KUVENDIT TË SHQIPËRISËKËRKUES: KRYETARI I