Tag "Zotëroni organizëm të shëndetshëm"

Dhurimi i gjakut është i nevojshëm për disa arsye

Gjaku i dhuruar nga ju sadopak të jetë ka një ndikim të madh në shpëtimin e jetës së personave të ndryshëm. Por dhurimi i gjakut përveçse dëshmon një sjellje fisnike