Tag "zevendeguvernator"

Natasha Ahmetaj zgjidhet zv.guvernatore e dytë e BSH

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, ka emëruar zëvendësguvernatorin e dytë të BSH. Në mbështetje të nenit 44 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë, i ndryshuar,