Tag "Zënë 39.2 për qind të totalit"

INSTAT: Shkëmbimet tregtare me Italinë, rriten importet dhe bien eksportet

Nga të dhënat e INSTAT-it rezulton se Italia vazhdon të mbetet partneri kryesor tregtar i vendit. Referuar të dhënave eksportet e Shqipërisë drejt Italisë llogariten 50.383 milionë lekë. Në të