Tag "zakonshme"

10 gjëra të zakonshme që ndalohen në disa vende të botës

Në disa shtete ndalohen me ligj objekte absolutisht normale. Nga vezët kinder, e deri tek veshja e xhinseve, janë objektet që nuk lejohen të përdoren në vende të ndryshme të

Purot po aq kancerogjene sa cigaret e zakonshme

Studimet amerikane tregojne se pavaresisht se tymi i purove mund te mos thithet si ai i duhanit, tymosja e purove eshte po aq e rrezikshme sa tymosja e cigareve te

Fobitë më të zakonshme të njerëzve

Fobia është përkufizuar si ndjenja e shqetësimit që provohet ndaj një objekti apo situate të caktuar e nga e cila duam të ikim apo të largohemi. Nëse kjo nuk ndodh,