Tag "vetepunesuarve"

Nisma Thurje dhe bizneset themelojnë Sindikatën e të Vetëpunësuarve

Pas fitores kundër ligjit të gjobave dhe prostestave kundër 10 fishimit të taksave nga Bashkia e Tiranës, qindra tregtarë dhe Nisma Thurje kanë themeluar sot Sindikatën e të Vetëpunësuarve. Kjo