Tag "vendet veriore"

Hartohet plani për zhvillimin e turizmit malor

Fondi Shqiptar i Zhvillimit së bashku me donatorë të huaj do të investojnë 20 milion Euro, në një projekt që synon të nxisë turizmin malor. Konsultat për projektin kanë filluar