Tag "matyre"

MAS do të ndryshojë serish provimet e maturës për vitin 2015

Ndryshon sërish procesi i Maturës Shtetërore. Për vitin 2015 matura do të ndahet në dy pjesë: Matura Shtetërore, ku përfshihen gjimnazet e përgjithshme, dhe Matura Shtetërore Profesionale, e cila është