Tag "matrrevshje"

Sot, 13 vjet nga Marrëveshja e Ohrit

Marrëveshja Kornizë e Ohrit është një kontratë shqiptaro-maqedonase për raportet e reja shoqëroro-politike dhe ndërtimin e mëtutjeshëm të shtetit të quajtur Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë. Kjo kontratë e të dy