Tag "gerryerjet"

Përmbytjet tashmë edhe rrezik radioaktiviteti

Në bazë të një studimi gjatë kohës që bie shij ka shumë mundësi që si pasojë e grryerjeve të tokës ato mund të jenë shumë problematike duke pasur parasysh përmbajtjen