Tag "genjn"

Sëmundjet e lëkurës nuk kanë pavion! Bllofi i QSUT dhe MSH

Më datë 04.06.2015 faqja e Q.S.U.T- së publikoi një lajm me titullin “Në pak muaj, ndryshime rrënjësore edhe në shërbimin e Dermatologjisë në QSUT të braktisur e të lënë krejtësisht