Tag "gazesjelles"

TAP, nis faza para-kualifikuese për ndërtimet në tokë në Greqi e Shqipëri

Trans Adriatic Pipeline (TAP) ka publikuar njoftimin e dytë për kontratë (faza parakualifikuese) për një prokurim të madh për ndërtimet inxhinierike (EPC) në Gazetën Zyrtare të BE-së – the EU

Bullgaria çmonton gypat e gazsjellësit rus

Bullgaria ka nisur çmontimin e gypave të gazsjellësit rus “Rrjedha e Jugut” që kalon përmes këtij vendi. Vendimi i autoriteteve bullgare është ndërmarrë menjëherë pasi Parlamenti Evropian vendosi që projekti