Tag "frenoje"

Obama kërkon të frenojë NSA-në

Kufizimet e parashikuara për shërbimin e fshehtë NSA kanë të bëjnë para së gjithash me një program përgjimi, me të cilin mblidhen të dhëna nga telefonatat e qytetarëve amerikanë, shkruajnë