Tag "fotogravosh"

Të fotografosh pasagjerët e autobusëve në nëntor

Me projektin e tij “Nëpërmjet një xhami të errët”, fotografi britanik Nick Turpin ka kapur udhëtarët përmes dritareve me mjegull të autobusëve të Londrës. Përveç aspektit të bukurisë estetike, kjo