Tag "fotografi dhe video"

Fotografi dhe video nga Instagrami në ueb faqe

Fotografitë dhe videot tuaj tani mund ti vendosni nga Instagrami në ueb faqe. Rrjeti shoqëror për shpërndarje të fotografive, dhe prej kohësh edhe videove të shkurta, tani mundësoi vendosje të