Tag "bono thessari"

Qeveria shet 120 mln euro bono thesari

Banka e Shqipërisë shet 16.8 miliardë lekë bono thesari në dy ankande për bonot me afat maturimi 6-mujore dhe 12-mujore, për llogari të Ministrisë së Financave. Për letrat me vlerë