Tag "Bogota"

Albania, gjendet edhe në Amerikën e Jugut

Emri Albania, nuk gjendet vetëm në vendin tonë por edhe në plotë tre qytete të tjera, të cilat ndodhen në Kolumbi. Nëse kërkon hartat e rajoneve të shtetit të Amerikës