Tag "bllokimn"

Masa të reja kundër terrorizmit nga ana e Twitter

Janë marë disa masa të reja nga rrjeti social Twitter mbi përmbajtjet e dhunshme, urrejtje apo thirrje për terrorizmin. Përdoruesit e platformës nuk mund “të promovojnë dhunën kundër një personi