Tag "bled komini"

Prodhimi i dështimit/ Nga Bled Komini

Dështimi është hiç më shumë e hiç më pak, se gjendja e krijuar nga mosarritja e një synimi të dëshiruar. Ndokush do thoshte qëështë dhe e kundërta e suksesit. Nga

Promovohet libri “Konflikti Modern” i studiuesit Bled Komini

Libri “Konflikti Modern – Krizat, Menaxhimi dhe Ndërmjetësimi”, është një përpjekje e studiuesit Bled Komini, për të sjellë në vëmendje hulumtimet e tij në fushëm e menaxhimit të konflikteve dhe