Tag "birresjellesi"

Birrësjellësi i parë në histori. 3 km tubacione për të shpërndarë …birrë!

Një nga mitet shqiptare të viteve ’80 ka qenë se “në Gjermani ka dy rrubineta në lavaman; njëri për ujë e tjetri për…birrë!” . Mirë pra, kjo nuk është më