Tag "bionik"

Syri bionik, zgjidhja për të verbritSyri bionik, zgjidhja për të verbrit

Tani edhe për të verbrit ka një zgjidhje, syri bionik u ka mundësuar të verbërve të lexojnë gërmat dhe fjalët e thjeshta. Implanti konverton pamjet nga kamera të jashtme në