Tag "bilnac"

Biznesi i vogël për herë të parë dorëzon bilanc në QKR

Bizneset e vogla dhe personat fizikë këtë vit do të dorëzojnë për herë të parë bilanc në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Masa e tatimit për këto biznese nuk ndryshon, por