Tag "besimit"

Tremujori i parë i 2015, raporti i BSH: Rënie e besimit në ekonomime 4,6 pikë

Situata e përgjithshme ekonomike në vend dhe gjendja e përgjithshme e biznesit janë vlerësuar në rënie gjatë tremujorit të parë, të 2015-ës, pas një rritjeje prej disa tremujorësh. Kjo ka