Tag "berrylat"

Ja receta se sim und të hiqni vrazhdësin e bërrylave

Përgjithësisht vendet të cilat kanë qeliza të vdekura në trupin tuaj janë të nxira. Zakonisht kjo haset në pjesën e bërrylit, në kthesat e gishtrinjëve dhe në gjunjë. Për të