Tag "Bënjë"

Misteri i gropës së priftit Përmet. Mashtrimi i ambjentalistëve.

Loja me banjat e Bënjës në Përmet janë një mashtrim i madh. Dikush po i keqpërdor për qëllime ende të paqarta. Në një tryezë të pak ditëve më parë mbjentalistët